Undantag för kassapparat!

Fakturerad försäljning behöver inte registreras i någon kassaapparat. Med fakturerad försäljning avses även försäljning mot så kallad kontantfaktura, oavsett om kunden betalar med kort eller kontanter.  Läs mer!
Admin login