Studerande.

Hjälpmedel från ansökan till utbetalning från CSN. Läs mer.

 
Kronofogden

Vid utmätning av lös egendom utgår Kronofogden från att allt i bostaden tillhör den betalningsskyldige. Det enda som kan motbevisa det är ett kvitto på inköpet kopplat till sambo eller maka/make.
Admin login